Timetable

Along the Edge of Light

Dominik Karski

Along the Edge of Light

What: First performance
Where: Warszawa, Królikarnia - Xawery Dunikowski Museum of Sculpture in Warsaw
When: 30 October, 2020, 19:00

Ewa Liebchen, flute
Anna Kwiatkowska, violin
Mikołaj Pałosz, cello

Commission: Fundacja Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów

Admission free, we invite you warmly!