Timetable

Elegia na odejście pióra atramentu lampy na żeński sekstet wokalny i trio fortepianowe

Szymon Godziemba-Trytek

Elegy on exit pen ink lamp for womans vocal sextet and piano trio

What: First performance
Where: Frankfurt nad Odrą, Kleist Forum (studio)
When: 23 November, 2018, 22:00

Herbert Piano Trio
Sigma – womens vocal ensemble

Commission: Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy