Timetable

Fantom Adama. Wokół nienapisanej historii (przyszłości)

Cezary Duchnowski, Rafał Augustyn, Paweł Romańczuk

The Phantom of Adam. Around an Unwritten History (of the Future)

What: First performance
Where: Wrocław, Pan Tadeusz Museum of the Ossoliński National Institute
When: 31 May, 2019, 19:00

Maciej Walczak, multimedia

Rafał Augustyn, reciting voice
Cezary Duchnowski, piano, electronics
Paweł Romańczuk, toy instruments
Jacek Sotomski, electronic instruments
Maciej Walczak, visualisations
Magdalena Bojanowicz, cello
Justyna Rekść-Raubo, viola da gamba
Agata Zubel, soprano, reciting voice

Commission: Zakład Narodowy im. Ossolińskich