Timetable

9370II Kwartet smyczkowy: Mikrosen o tesserakcie

Jakub Polaczyk

II String quartet: Microdream About the Tesseract

What: First performance
When: 4 October, 2014

Commission: Stowarzyszenie Neoarte