Timetable

9512Kwartet smyczkowy No 14

Krzysztof Meyer

String quartet No 14

What: First performance
Where: Katowice, NOSPR
When: 2 October, 2014

Kwartet Śląski / Silesian String Quartet: 
Szymon Krzeszowiec, I skrzypce / I violin 
Arkadiusz Kubica, II skrzypce / II violin 
Łukasz Syrnicki, altówka / viola 
Piotr Janosik, wiolonczela / cello

Commission: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia