Timetable

Między wschodem a zachodem. Misteria narodzin.

Bohdan Sehin

Between East and West. Mystery of Birth

What: Second performance
Where: Szczecin, The National Museum in Szczecin
When: 10 December, 2017, 17:00

Anastasia Arbuzova-Rodych, soprano
Romanna Hunko, alto
Petro Szwajkowski, tenor
Taras Grudowy, bass
Urszula Stawicka, organ

Szczecin Vocal Project
A Cappella Leopolis
Orchestra of the Academy of Early Music Foundation
Paweł Osuchowski, conductor

Commission: Fundacja Akademia Muzyki Dawnej