Timetable

3738Music on stock

Jagoda Szmytka

Music on stock

What: First performance
Where: Berlin, HEIMATHAFEN, Karl-Marx St. 141
When: 31 October, 2017, 20:00

Dagna Sadkowska, skrzypce (violin)
Piotr Nowicki, fortepian (grand piano)
Paweł Nowicki, instrumenty perkusyjne (percussion)
Michał Górczyński, klarnet (clarinet)
Dariusz Przybylski, organy Hammonda (Hammond organ)

PHØNIX 16 (PHØNIX 16)
Timo Kreuser, dyrygent

Commission: Fundacja Muzyki Nowej KWARTLUDIUM