Timetable

2887Natura Polski w najnowszej  poezji – żywioły

Jarosław Siwiński, Adrian Robak, Anna Maria Huszcza

Natura Polski w najnowszej poezji – żywioły

What: Second performance
Where: Katowice, Sala kameralna NOSPR
When: 3 June, 2017, 17:00

Małgorzata Kołcz, tekst
Maja Baczyńska, tekst

Joanna Freszel, sopran (soprano)

Orkiestra Muzyki Nowej (New Music Orchestra)
Maciej Tomasiewicz, dyrygent

Commission: Orkiestra Muzyki Nowej