Timetable

no: I would like and not

Yair Klartag

no: I would like and not

What: First performance
Where: Warszawa, Muzeum Żydów Polskich POLIN
When: 29 August, 2020, 18:00

Commission: Sfera Harmonii Fundacja Inicjatyw Artystycznych

Admission free, we invite you warmly!