Timetable

9909Oda dla Maulana Rumiego

Zaid Jabri

Ode to Maulana Rumi

What: First performance
Where: Warszawa, Soho Factory
When: 19 September, 2014

Youssef Nasif, qanun
Zaid Jabri, taśma / tape 
Zespół Cellonet / Cellonet Ensemble
Andrzej Bauer, dyrygent / conductor

Commission: Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów