Timetable

2927prapremiera

Jerzy Kornowicz

,,The History of the Least Probabe”

What: First performance
Where: Szczecin, Opera na Zamku
When: 19 December, 2015

Piotr Zgorzelski – Narrator

Tomasz Łuczak – Król

Ewa Olszewska – Królewna

Hubert Stolarski – Zegarmistrz

Janusz Lewandowski – Tinpu-Młot

Orkiestra, Chór i Balet Opery na Zamku w Szczecinie

Tadeusz Sudnik, przygotowanie nagrań

Karol Urbański, choreograf

Martyna Kander, scenograf i kostiumograf

Natalia Babińska, reżyser

Jerzy Wołosiuk, kierownik muzyczny i dyrygent

Commission: Opera na Zamku w Szczecinie