Timetable

2991SONATA W TRZECH NASTROJACH na skrzypce i gitarę

Aleksander Nowak

SONATA INTHREEMOODS for Violin and Guitar

What: First performance
Where: Białystok, Opera i Filharmonia Podlaska
When: 18 December, 2015

Agata Szymczewska, skrzypce

Łukasz Kuropaczewski, gitara

Commission: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena