Timetable

9612SUL P’LUS

Michał Moc

SUL P’LUS

What: First performance
When: 11 November, 2014

Commission: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego