Timetable

9480Wariacje na temat K. Dębskiego

Krzesimir Dębski

Variations on a Theme of K. Debski

What: First performance
When: 19 September, 2014

Commission: Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie