Timetable

XII Gloria for string quartet

Noriko Nakamura

XII Gloria for string quartet

What: First performance
Where: Old Town Hall
When: 24 October, 2020, 20:00

Commission: stowarzyszenie neoarte