eZamówienia

Jeśli pracują Państwo w jednej z poniższych instytucji:

 

  • państwowa instytucja kultury
  • samorządowa instytucja kultury
  • organizacja pozarządowa
  • kościół i związek wyznaniowy
  • uczelnia artystyczna
  • publiczna szkoła artystyczna
  • niepubliczna szkoła artystyczna
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą

zachęcamy do złożenia wniosku w nadchodzącej edycji programu. Szczegóły

Aby przejść do strefy eZAMÓWIENIA zaloguj się.