FAQ

1. Czy kilku Wnioskodawców może złożyć wnioski na zamówienia nowych utworów u tego samego kompozytora?

Tak. Liczba wniosków na zamówienia nowych utworów u jednego kompozytora jest nieograniczona.

 

2. Czy prawykonanie zamówionego utworu może odbyć się za granicą?

Tak. Prawykonanie zamówionego w ramach „Zamówień kompozytorskich” utworu może odbyć się za granicą.

 

3. Czy można wnioskować o dofinansowanie wypożyczeń materiałów nutowych na 1 lub 2 powtórzenia wykonania zamówionego utworu w przypadku wyboru Wariantu A?

Nie. Jeśli wybrany został Wariant A nie można wnioskować o dofinansowanie wypożyczeń materiałów nutowych na 1 lub 2 powtórzenia wykonania zamówionego utworu.

 

4. Ile wniosków może złożyć jeden Wnioskodawca?

Regulamin nie określa limitu złożonych wniosków przez jednego Wnioskodawcę, co oznacza, że jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach „Zamówień kompozytorskich” nieograniczoną liczbę wniosków.

 

5. W jaki sposób zgłosić wydarzenie oraz przesłać materiały do sprawozdania?

6. Czy Instytut Muzyki i Tańca może być stroną zamawiającą nowe kompozycje?

Nie, Instytut jest instytucją zarządzającą priorytetem w imieniu MKiDN i nie może występować w podwójnej roli. Służymy jednak wszelkimi informacjami i poradami, także w zakresie współczesnych kompozytorów i wykonawców.

7. Czy można zmienić tytuł utworu po podpisaniu umowy?

Tak, o ile jest to sugestia kompozytora i jest to związane z doprecyzowaniem tytułu (np. Koncert na 2 flety = Koncert podwójny, itd.), a nie zmiana koncepcji czy obsady utworu oraz o ile tytuł nie został zawarty w nazwie zadania w umowie. Sugerujemy, aby na etapie składania wniosków nie wpisywać tytułu do nazwy zadania, tylko określić ją mianem nowej kompozycji, chyba że kompozytor jest od razu zdecydowany do konkretnego brzmienia tytułu.

8. Czy można zmienić obsadę w utworze?

Nie, chyba że jest to niewielka zmiana niewpływająca istotnie na liczbę warstw (np. powiększenie grupy jednorodnych instrumentów w dużym aparacie wykonawczym).

9. Czy można zmienić wariant publikacji utworu?

Nie można zmienić wariantu publikacji utworu w porównaniu do wniosku złożonego podczas naboru i podlegającego ocenie.

10. Czy można zmienić czas trwania utworu?

Tak, jeśli ta zmiana wynika z efektu końcowego pracy twórcy, a nie jest zmianą koncepcji utworu. Można uznać, że zmiana w okolicach 20 procent czasu trwania kompozycji jest w pełni dopuszczalna.

11. Czy można zmienić kompozytora lub współautora utworu?

Nie, powstałbym inny utwór niż zgłoszony do oceny zespołu sterującego. Taka zmiana wymaga ponownego złożenia wniosku do programu w kolejnej edycji.

12. Czy można zmienić wykonawców prawykonania lub powtórzeń?

Nie, jeśli są to kluczowi wykonawcy (np. dyrygent, solista, członek zespołu kameralnego). Oczywiście w przypadku dużych dzieł zmiana w wielkoobsadowym aparacie wykonawczym (np. orkiestra, chór) jest możliwa.

13. Czy wstęp na koncert z prawykonaniem lub powtórzeniem wykonania utworu może być płatny?

Tak, a przychód ze sprzedaży biletów należy wykorzystać na pokrycie kosztów realizacji projektu i rozliczyć go w budżecie projektu.

 

14. Do jakiej kategorii dzieł zakwalifikować małoobsadowe dzieło sceniczne?

Do kategorii „F”