FKW dniach 24-26 stycznia 2017 roku odbywać się będzie IV Festiwal Kontrolowany, organizowany przez Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, Fundację „Harmonie i Hałasy” oraz Towarzystwo Muzyczne w Radomiu.

Ideą Festiwalu Kontrolowanego jest rozpowszechnianie muzyki współczesnej wśród najmłodszych jej odbiorców na gruncie wykonawczym, interpretacyjnym i teoretycznym oraz poprzez bezpośredni kontakt z wybitnymi osobistościami muzycznymi. Dotychczasowe edycje były poświęcone Roku Lutosławskiego, Roku Kolberga, muzyce kompozytorów Austriackich XX i XXI wieku. Podczas czwartej edycji będzie miało miejsce prawykonanie utworu interaktywnego – instalacji Wiatrofale Marka Chołoniewskiego, skomponowanej specjalnie na ten Festiwal, z myślą o młodych wykonawcach z Orkiestry Symfonicznej ZSM im. O. Kolberga w Radomiu. Tym samym dominantą tegorocznych koncertów stają się zjawiska związane z muzyką elektroniczną i multimediami. Utwór na orkiestrę kameralną i instrumenty audiowizualne został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Po raz pierwszy również Festiwal Kontrolowany wyrusza poza Radom – utwór Marka Chołoniewskiego zostanie wykonany również w ZPSM im. L. Różyckiego w Kielcach oraz ZSM I i II st. im. M. Karłowicza w Krakowie.

Kompozycja na kameralną orkiestrę dziecięco-młodzieżową oraz wykonawców amatorów, grających na interaktywnych instrumentach audiowizualnych z udziałem odbiorców, jest formą zbliżenia wykonawców i publiczności bez względu na stopień zaawansowania artystycznego i technologicznego.
Kompozycja w swojej otwartej formie ma funkcje integracyjne i edukacyjne, pozwala na włączenie publiczności w proces współtworzenia dzieła. W utworze stosowane są elementy interakcji i improwizacji na przygotowanym wcześniej materiale. Rola kompozytora, wykonawcy, a także dyrygenta jest poszerzona o funkcję koordynatora ruchu w przestrzeni wszystkich osób, zaangażowanych do wykonania dzieła. Koordynatorem akcji muzycznej będzie dyrygent Przemysław Zych i kompozytor Marek Chołoniewski.

Wstęp na każdy z tych koncertów jest bezpłatny.