Anna Jędrzejewska
© Anna Jędrzejewska

Anna Jędrzejewska

(*1971)

Kompozytorka, reżyserka i autorka rzeźb multimedialnych. Jest jedną z najbardziej zakorzenionych w świecie nowych technologii polskich artystek. Projekty Jędrzejewskiej wpisują się w nurt sztuki intuitywnej, opartej o improwizację i interakcje z publicznością, będącej połączeniem muzyki, multimediów i elektroniki. W swoich kompozycjach eksploruje zagadnienia energetyki formy i dźwięku jako konsekwencji otwarcia się na to, co nieznane, nowe i nieprzewidywalne. (AM)

czytaj więcej

Rezonans energetyczny spektakl multimedialny na kontralt, wiolonczelę, improwizujących aktorów/performerów, instrumenty etniczne, perkusję, instrumenty klawiszowe i elektroniczne, z towarzyszeniem projekcji video oraz akcji plastyczno-tanecznej z wykorzystaniem wiersza Adama Mickiewicza “Snuć miłość…”

rok skomponowania: 2014
czas trwania utworu: 70'
gatunek: dzieła multimedialne w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji
edycja programu: 2013/14
zamówienie: Fundacja Salulu
materiały dostępne do: 22 lipca 2017
nagranie dostępne do: bezterminowo

kompozytor / kompozytorzy:

Anna Jędrzejewska
Robert Jędrzejewski
Paweł Dudziński

szczegóły:

Prawykonanie dzieła REZONANS ENERGETYCZNY spektakl multimedialny na kontralt, wiolonczelę, improwizujących aktorów/performerów, instrumenty etniczne, perkusję, instrumenty klawiszowe i elektroniczne, z towarzyszeniem projekcji video oraz akcji plastyczno-tanecznej z wykorzystaniem wiersza Adama Mickiewicza “Snuć miłość…” odbyło się 3 sierpnia 2014 roku w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu.

wykonawcy:

Bożena Dudzińska, kontralt, ruch
Anna Jędrzejewska, instrumenty klawiszowe, głos, ruch
Robert Jędrzejewski, wiolonczela, głos, ruch
Paweł Dudziński, taniec, instrumenty etniczne
Teatr Performer:
Sophie Cournede, taniec, głos
Stefan Tiedje, instrumenty elektroniczne, głos, ruch
Max Stehle, saksofon, głos, ruch
Ruedi Debrunner, klarnet, głos, ruch
Joanna Zygmunt-Dudzińska, flet, głos, ruch
Kajetan Dudziński, instrumenty perkusyjne, głos, ruch
Anke Ames, altówka, głos, ruch
Iouri Grankin, głos, ruch
Norbert Zajac, głos, ruch
Cristobald Schulz, instrumenty klawiszowe, głos, ruch
Seweryna Dudzińska, głos, ruch
Juan Maria Solare, waltornia, głos, ruch
Juliane Dehning, głos, ruch, instrumenty perkusyjne
Maria Erforth, głos, ruch

Video partytura 2 na fortepian, syntezator, wiolonczelę, elektronikę, taśmę oraz projekcję video na żywo

rok skomponowania: 2013
czas trwania utworu: 31'
gatunek: dzieła multimedialne w których dźwięk jest nadrzędnym elementem kompozycji
edycja programu: 2012/13
zamówienie: Fundacja Salulu
materiały dostępne do: 25 września 2017
nagranie dostępne do: bezterminowo

kompozytor / kompozytorzy:

Anna Jędrzejewska
Robert Jędrzejewski

szczegóły:

Prawykonanie dzieła VIDEO PARTYTURA 2 na fortepian, syntezator, wiolonczelę, elektronikę, taśmę oraz projekcję video na żywo odbyło się 14 grudnia 2013 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie.

wykonawcy:

Anna Jędrzejewska, fortepian, syntezator
Robert Jędrzejewski, wiolonczela, elektronika
Łukasz Jędrzejewski, projekcja video na żywo