Anna Maria Huszcza

Anna Maria Huszcza

Natura Polski w najnowszej poezji - żywioły

nagranie dostępne do: bezterminowo

kompozytor / kompozytorzy:

Jarosław Siwiński
Adrian Robak
Anna Maria Huszcza

szczegóły:

data i miejsce III wykonania:

03 czerwca 2017, Katowice