Anna Maria Huszcza

Anna Maria Huszcza

Kompozytorka i rytmiczka. Jej kompozycje są bardzo zróżnicowane pod względem gatunków oraz stylistyki i obejmują zarówno klasyczne formy i obsady, muzykę elektroniczną, jak również elementy muzyki rozrywkowej i musicalu, a także twórczość filmową i interdyscyplinarne projekty dla dzieci. W utworach instrumentalnych i elektroakustycznych kompozytorka splata poszerzone techniki wykonawcze z bardziej tradycyjnymi brzmieniami, niekiedy inspirowanymi folklorem lub gatunkami muzyki popularnej. (EC)

Natura Polski w najnowszej poezji - żywioły

nagranie dostępne do: bezterminowo

kompozytor / kompozytorzy:

Jarosław Siwiński
Adrian Robak
Anna Maria Huszcza

szczegóły:

data i miejsce III wykonania:

03 czerwca 2017, Katowice

Sonore na trio

czas trwania utworu: 16'
gatunek: dzieła kameralne
edycja programu: 2017/18
zamówienie: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga
materiały dostępne do: 31 stycznia 2021
nagranie dostępne do: 31 stycznia 2024

szczegóły:

Prawykonanie dzieła SONORE na trio odbyło się 17 października 2017 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach.