Joanna Woźny
fot. © JJ. Kucek

Joanna Woźny

(*1973)

Kompozytorka. Jej utwory znajdują się raczej w półcieniu, na granicy słyszalności, skąd przemawiają do słuchacza dyskretnym szeptem. Punkt wyjścia w tworzeniu stanowi wyobrażone brzmienie, które następnie stara się uzyskać za pomocą instrumentów. Sięga przy tym zazwyczaj po rozszerzone techniki wykonawcze, nieraz plasujące się aż na granicy fizycznej możliwości muzyków i instrumentów. Na dane brzmienie składają się przy tym konkretne parametry, jak szybkość, głośność czy technika wydobycia dźwięku, a poprzez modyfikację tych zmiennych następuje proces rozwoju utworu: przechodzenia od jednego brzmienia do następnego. (KS)

czytaj więcej

Happy Days (little falls … apart) na sopran, klarnet basowy, fortepian,perkusję i skrzypce

rok skomponowania: 2014
czas trwania utworu: 25'
gatunek: kameralne (od 2 do 9 wykonawców)
wersja językowa: ang.
edycja programu: 2014/15
zamówienie: Fundacja 4.99
materiały dostępne do: 25 września 2017
nagranie dostępne do: 25 września 2020

szczegóły:

Prawykonanie HAPPY DAYS (LITTLE FALLS … APART) na sopran, klarnet basowy, fortepian, perkusję i skrzypce odbyło się 30 listopada 2014 roku w Teatrze Rozmaitości w Warszawie.

współtwórca / współtworcy:

Samuel Beckett, tekst

wykonawcy:

Barbara Kinga Majewska, sopran
Kwartludium:
Dagna Sadkowska, skrzypce
Michał Górczyński, klarnet basowy
Paweł Nowicki, perkusja
Emilia Sitarz, fortepian

Inner Piece na orkiestrę symfoniczną i solistów kwartetu Kwartludium

zamówienie: Fundacja 4.99
materiały dostępne do: 8 czerwca 2024
nagranie dostępne do: bezterminowo

MiniOpera

rok skomponowania: 2018
czas trwania utworu: 100'
zamówienie: Narodowe Forum Muzyki im Witolda Lutosławskiego
materiały dostępne do: 1 lipca 2021
nagranie dostępne do: 1 lipca 2021

kompozytor / kompozytorzy:

Mateusz Ryczek
Joanna Woźny
Tomasz Skweres
Katarzyna Dziewiątkowska

szczegóły:

Prawykonanie MiniOpery odbyło się 21 kwietnia 2018 roku w Narodowtm Forum Muzyki we Wrocławiu.

wykonawcy:

Ivan Buffa, dyrygent
Joanna Freszel, sopran
Ensemble Platypus

Un altro … di vento, di cielo na chór mieszany, solistów i elektronikę z projekcją video

rok skomponowania: 2015
czas trwania utworu: 13'
gatunek: dzieła elektroakustyczne
wersja językowa: pol./ang.
edycja programu: 2015/16
zamówienie: Narodowe Forum Muzyki
materiały dostępne do: 30 listopada 2018
nagranie dostępne do: 20 grudnia 2021

szczegóły:

Prawykonanie dzieła Un altro … di vento, di cielo na chór mieszany, solistów i elektronikę z projekcją video odbyło się 13 kwietnia 2015 roku w Akademii Muzycznej im.K.Lipińskiego we Wrocławiu.

współtwórca / współtworcy:

Neringa Naujokaite, wideo
Thomas Musil, elektronika

wykonawcy:

Agnieszka Franków-Żelazny, dyrygent
Chór NFM
Thomas Musil, elektronika
Neringa Naujokaite, wideo