Katarzyna Dziewiątkowska
fot. migaFka © Katarzyna Dziewiątkowska

Katarzyna Dziewiątkowska

Kompozytorka, teoretyk muzyki, wokalistka. Główny nurt jej twórczości zajmują kompozycje wokalno-instrumentalne do tekstów religijnych oraz poetyckich. W utworach instrumentalnych artystka stosuje też warstwę elektroniczną, pisze również muzykę teatralną i filmową oraz tworzy opracowania ludowych pieśni karaimskich. Jest także wykonawczynią muzyki rozrywkowej. (EC)

MiniOpera

rok skomponowania: 2018
czas trwania utworu: 100'
zamówienie: Narodowe Forum Muzyki im Witolda Lutosławskiego
materiały dostępne do: 1 lipca 2021
nagranie dostępne do: 1 lipca 2021

kompozytor / kompozytorzy:

Mateusz Ryczek
Joanna Woźny
Tomasz Skweres
Katarzyna Dziewiątkowska

szczegóły:

Prawykonanie MiniOpery odbyło się 21 kwietnia 2018 roku w Narodowtm Forum Muzyki we Wrocławiu.

wykonawcy:

Ivan Buffa, dyrygent
Joanna Freszel, sopran
Ensemble Platypus