Łukasz Urbaniak

Łukasz Urbaniak

(*1980)

Kompozytor, teoretyk muzyki, pianista. Tworzy przede wszystkim muzykę sakralną na rozmaite obsady – od kameralnych przez chór a capella po wielkie zespoły wokalno-instrumentalne. Chętnie sięga do tradycji muzyki chóralnej, wykorzystując w swoich utworach skale modalne, tonalność dur-moll, dodając do tego miejscami elementy orientalnej arabeski. Ze względu na użytkowy charakter swojej twórczości, często stosuje przejrzyste, homorytmiczne faktury. Poza twórczością o charakterze religijnym, komponuje również utwory dydaktyczne oraz muzykę do spektakli teatralnych. (KS)

czytaj więcej

MISSA IN HONOREM SANCTI ADALBERTI na chór, kwintet dęty blaszany, dzwony, instrumenty perkusyjne

rok skomponowania: 2016
czas trwania utworu: 45'
gatunek: dzieła wokalne i wokalno-instrumentalne
wersja językowa: pol./lac.
edycja programu: 2015/16
zamówienie: Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Vis Artis
materiały dostępne do: 10 maja 2019
nagranie dostępne do: bezterminowo

szczegóły:

Prawykonanie dzieła MISSA IN HONOREM SANCTI ADALBERTI na chór, kwintet dęty blaszany, dzwony, instrumenty perkusyjne i 966 wiernych odbyło się 23 kwietnia 2016 w Farze w Poznaniu.

współtwórca / współtworcy:

tekst liturgiczny

wykonawcy:

Poznański Chór Kameralny
Bartosz Michałowski, dyrygent
Castle Brass
Grzegorz Siek, kotły
Filip Kucharski, dzwony

Missa in memoriam Beati Georgii Popiełuszko na chór i małą orkiestrę symfoniczną

rok skomponowania: 2013
czas trwania utworu: 18'
gatunek: chóralne
wersja językowa: łac.
edycja programu: 2012/13
zamówienie: Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
materiały dostępne do: 12 września 2015
nagranie dostępne do: bezterminowo

szczegóły:

Prawykonanie MISSA IN MEMORIAM BEATI GEORGII POPIELUSZKO Łukasza Urbaniaka miało miejsce 2 maja 2013 roku w Bazylice Klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie.

współtwórca / współtworcy:

Msza

wykonawcy:

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. Kazimierz Szymonik, dyrygent
Orkiestra Symfoniczna Nova et vetera
Michał Sławecki, dyrygent

skrót obsadowy:

SATB solo-2222-2210-batt-archi