Kontakt

Operatorem programu jest: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

ul. Fredry 8
00-097 Warszawa

Pełnomocnik Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca:

Paula Lis-Sołoducha

 

W sprawach związanych z obsługą programu prosimy o kontakt:

Aleksandra Żemła

składanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów

+48 887 024 118 aleksandra.zemla@nimit.pl

Małgorzata Kosińska

składanie wniosków, realizacja i rozliczanie projektów

22 829 20 17 malgorzata.kosinska@nimit.pl

Autorzy biogramów:

Ewa Chorościan

Teoretyk muzyki, studentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest członkiem redakcji czasopisma internetowego MEAKULTURA, współpracuje też z „Ruchem Muzycznym”, publikuje teksty głównie poświęcone muzyce nowej. Interesuje się krytyką muzyczną – swoją wiedzę w tym zakresie pogłębia uważnie śledząc aktualne festiwale i koncerty, uczestnicząc w warsztatach (m.in. Seminarium Krytyki muzycznej przy „Warszawskiej Jesieni” 2014, Warsztaty Krytyki podczas Nostalgia Festival 2014) oraz działając w komitecie organizacyjnym Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA.

Aleksandra Masłowska

Muzykolog i krytyk muzyczny, autorka publikacji z zakresu muzyki XX i XXI wieku. Szczególne miejsce wśród jej zainteresowań, obok innych twórców polskich pochodzenia żydowskiego, zajmuje życie i muzyczna spuścizna Andrzeja Czajkowskiego.

Krzysztof Stefański

Muzykolog i krytyk. Dwukrotny laureat programu Instytutu Muzyki i Tańca „Krytyka muzyczna 2.0”. Jako muzykolog interesuje się przede wszystkim muzyką sakralną XVII wieku. Obok naukowej działalności żywi jednak głęboki entuzjazm do muzyki współczesnej. Pragnąc współkształtować jej obraz, sięga czasem po pióro i pisze teksty krytyczne. Publikuje m.in. w „Ruchu muzycznym”, „Opcjach”, „Quarcie” oraz na portalach glissando.pl i meakultura.pl.

Adam Zbyszewski

Tłumacz i lektor języka angielskiego, absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku. Pasjonat muzyki dawnej, wykonywanej z poszanowaniem zasad stylistyki charakteryzującej daną epokę. Oprócz utworów Vivaldiego, rodziny Bachów i Haendla, fascynuje go repertuar mniej znany lub dopiero odkrywany, szczególnie jeśli jest to polska i angielska muzyka doby baroku.