Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie przeprasza Spadkobierców po zmarłym Andrzeju Georgiewie za nieumyślne, bezumowne wykorzystanie jego zdjęcia.