Serdecznie zapraszamy na prezentację Programu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz nowej strony internetowej „Kolekcje – Zamówienia
kompozytorskie”, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.
Prezentacja odbędzie w dniu 10 listopada (czwartek) o godz. 16.00 w Sali
kameralnej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
przy placu Wojciecha Kilara 1.

Serwis został zaprojektowany z myślą o promocji współczesnych polskich
kompozytorów, animatorach i programatorach koncertów i festiwali muzycznych
oraz o beneficjentach programu. Celem programu jest wspieranie współczesnej
twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł, a także stworzenie
dogodnych warunków umożliwiających lokowanie jej w przestrzeni publicznej.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Instytutu Muzyki i Tańca odpowiedzialni
za realizację Programu, będzie więc to także okazja do wymiany uwag i
dyskusji na temat Programu.

Serwis jest dostępny pod adresem www.zamowieniakompozytorskie.pl