Serdecznie zapraszamy na prezentację Programu Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego „Zamówienia kompozytorskie”, którego
operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca oraz nowej strony internetowej
www.zamowieniakompozytorskie.pl.
Prezentacja odbędzie w dniu 17 listopada (czwartek) o godz. 17.30 w Sali
prasowej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1.

Serwis został zaprojektowany z myślą o promocji współczesnych polskich
kompozytorów, animatorach i programatorach koncertów i festiwali muzycznych
oraz o beneficjentach programu. Celem programu jest wspieranie współczesnej
twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł, a także stworzenie
dogodnych warunków umożliwiających lokowanie jej w przestrzeni publicznej.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy Instytutu Muzyki i Tańca odpowiedzialni za
realizację Programu, będzie więc to także okazja do wymiany uwag i dyskusji
na temat Programu.