Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło 7. edycję programu „Zamówienia kompozytorskie 2018-2019” w dniu 19 grudnia 2017 roku. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Regulamin „Zamówień kompozytorskich” dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2018 oraz na stronach internetowych IMiT: www.zamowieniakompozytorskie.pl i www.imit.org.pl.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zmiany w zakresie i procedurach programu. W szczególności prosimy zapoznać się z załącznikiem nr 2 do Regulaminu pn. „Pomoc publiczna”. Informacje ogólne dotyczące pomocy publicznej są też opublikowane razem z Regulaminem w zakładce programu.

W 7. edycji w Regulaminie „Zamówień kompozytorskich” pozostały zmiany, które pojawiły się w 4. i 5. edycji programu na prośbę środowiska muzycznego. Są to:

1) dwa warianty upowszechnienia zamówionego dzieła w formie publikowania materiałów orkiestrowych w Internecie do wyboru przez Wnioskodawcę w zależności od tego, czy kompozytor stworzy je samodzielnie czy dostarczy przez wydawcę lub inny uprawniony podmiot.
W pierwszym wariancie (A) zasady podziału pozostały w niezmienionej formie. W drugim wariancie (B) wprowadzona została zmiana proporcji podziału dotacji z 60:40% (kompozytor-pozostałe koszty) na 50:50% oraz z 50:50% na 40:60% (utwory powyżej 45 wykonawców). W wariancie B wprowadzona została możliwość odpłatnego wypożyczania głosów od wydawców lub kompozytorów i uznana ona została za koszt kwalifikowany;

2) wprowadzenie do dofinansowania jednego lub dwóch kolejnych wykonań zamówionego utworu (opcjonalnie) pod warunkiem wykonania tej samej kompozycji przez tych samych wykonawców, ale w różnych miastach.
Liczymy tym samym na częstsze powtarzanie nowych utworów i tworzenie porozumień pomiędzy festiwalami i zespołami. Efektem zwiększenia liczby wykonań zamówionego utworu w ramach dofinansowania jest podniesienie maksymalnej kwoty wnioskowanego dofinansowania do 152.000,00 zł w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł A-F oraz do 224.000,00 zł w przypadku zamówienia, prawykonania i dwóch powtórzeń dzieła dla kategorii dzieł G. Zwiększenie to obejmuje jedynie dodatkowe koszty związane z wykonaniami i nie wpływa na zwiększenie części kompozytorskiej.

Wnioski do programu „Zamówienia kompozytorskie” mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami na lata 2018-2019 wynosi 2 300 000 zł.

Składanie wniosków do programu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (www.esp.mkidn.gov.pl) będzie możliwe od stycznia 2018 roku.

Nabór wniosków potrwa do 31 stycznia 2018 roku.

Celem programu „Zamówienia kompozytorskie” jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej. W dotychczasowych sześciu edycjach programu zamówionych zostało prawie 550 kompozycji u ponad 270 kompozytorów.

Szczegółowe informacje na temat programu, baza powstałych utworów oraz sylwetki twórców są zamieszczone na stronie www.zamowieniakompozytorskie.pl.