Kalendarium

Barocode II

Maciej Zieliński

Barocode II

Co: Prawykonanie
Gdzie: Poznań, Aula Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Kiedy: 18 kwietnia 2021, 18:00

Marek Mleczko, obój
Roman Widaszek, klarnet
Paweł Solecki, fagot

Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus
Anna Duczmal-Mróz, dyrygent

Zamówienie: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus