Kalendarium

Dęte-nadęte-wydęte-przedęte!

Dęte-nadęte-wydęte-przedęte!

Co: Prawykonanie
Gdzie: Poznań, Scena Wspólna
Kiedy: 15 września 2019, 12:00

Paulina Graś-Łukaszewska, flet
Tomasz Goliński, klarnet
Marta Murawska, waltornia
Maciej Łakomy, puzon
Izabela Kościesza, animator

Jarek Kordaczuk, dyrygent

Zamówienie: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych