Kalendarium

Głosy

Głosy

Co: Prawykonanie
Gdzie: Warszawa, 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień", Sala Koncertowa UMFC
Kiedy: 21 września 2021, 19:30

Jan Polkowski, tekst

Weronika Humaj, aktorka
Dariusz Kowalski, aktor
Mirosława Olbińska, aktorka
Andrzej Popiel, aktor

Chain Ensemble
Chór Filharmonii Narodowej
Andrzej Bauer, dyrygent

Zamówienie: Instytut Literatury