Kalendarium

Missa brevis

Stanisław Moryto

Missa brevis

Co: Prawykonanie
Gdzie: Warszawa, Katedra św. Floriana
Kiedy: 31 maja 2018, 12:00

Chór Katedry Warszawsko-Praskiej MUSICA SACRA
Paweł Łukaszewski, dyrygent

Zamówienie: Instytut Musica Sacra

Wstęp na koncert jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie!