Kalendarium

Modern Romances

Jakub Krzewiński

Modern Romance

Co: Prawykonanie
Gdzie: Gdańsk, Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Kiedy: 25 października 2020, 17:00

Hashtag Ensemble
Lilianna Krych, dyrygent

Zamówienie: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Warszawski