Kalendarium

3065Opływ / Przepływ / Upływ

Wojciech Ziemowit Zych

Opływ / Przepływ / Upływ

Co: Prawykonanie
Gdzie: Warszawa, Soho Factory
Kiedy: 19 września 2014

Zespół Cellonet / Cellonet Ensemble 
Andrzej Bauer, dyrygent / conductor 
Zofia Dowgiałło, amplifikacja / amplification 
Dorota Błaszczak, reżyseria dźwięku /sound engineer

Zamówienie: Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów