Kalendarium

3772Pteropetros

Paweł Hendrich

Pteropetros

Co: Trzecie wykonanie
Kiedy: 17 grudnia 2015

Lutosławski Quartet
Bartosz Woroch – 1 skrzypce / 1st violin
Marcin Markowicz – 2 skrzypce / 2nd violin
Artur Rozmysłowicz – altówka / viola
Maciej Młodawski – wiolonczela / cello
LutosAir Quintet
Jan Krzeszowiec – flet / flute
Wojciech Merena – obój / oboe
Maciej Dobosz – klarnet / clarinet
Alicja Kieruzalska – fagot / bassoon
Mateusz Feliński – waltornia / horn
Rafał Łuc – akordeon / accordion
Maciej Koczur – dyrygent / conductor

Zamówienie: Narodowe Forum Muzyki

Wstęp na koncert jest bezpłatny, zapraszamy serdecznie!