Kalendarium

Sąd ostateczny

Krzysztof Knittel

Sąd Ostateczny

Co: Prawykonanie
Gdzie: Gdańsk, Opera Bałtycka w Gdańsku
Kiedy: 8 listopada 2017, 19:00

Mirosław Bujko, tekst

Paweł Szkotak, reżyser (director)
Damian Styrna, scenograf (set designer)
Robert Gierlach, Hans Memling, solista (soloist)
Jan Jakub Monowid, Tomaso Portinari. soloist (soloist)
Anna Mikołajczyk, Katarzyna Tanagli, solistka (soloist)
Piotr Lempa, Arago, solista (soloist)

Orkiestra Opery Bałtyckiej w Gdańsku (Orchestra of the Baltic Opera)
Chór Opery Bałtyckiej w Gdańsku (Choir of the Baltic Opera)
Morus Szymon, dyrygent

Zamówienie: Opera Bałtycka w Gdańsku