Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało 2 czerwca br. wyniki naboru wniosków z odwołaniami do programu Zamówienia kompozytorskie 2021. Operatorem programu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Do odwołań zgłoszonych zostało 254 wniosków. Środki finansowe przyznano 20 projektom na kwotę 490 000 zł.  

Łącznie w programie Zamówienia kompozytorskie dofinansowanych zostanie 76 zadań, w ramach których zrealizowane będą prawykonania i powtórzenia wykonań nowych dzieł muzycznych. 

Łączna kwota dofinansowań na lata 2021-2022 wynosi 1 956 800 zł.