Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań do Programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie” została opublikowana 13 kwietnia 2016 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Lista projektów dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2016 – Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie.

Podczas naboru do Priorytetu wpłynęły łącznie 284 wnioski, które oceniał powołany przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana prof. dr. hab. Piotra Glińskiego Zespół Sterujący w składzie: Małgorzata Małaszko, Daniel Cichy, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Eugeniusz Knapik i Marian Borkowski.

W trybie odwoławczym złożone zostały 122 wnioski. Spośród nich Minister pozytywnie rozpatrzył 17. W ramach Priorytetu Zamówienia kompozytorskie 2016-2017” zostanie zrealizowanych 76 projektów o łącznej wartości 2.300.000,- zł.

Priorytet Zamówienia kompozytorskie został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 października 2015 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W dotychczasowych czterech edycjach programu zostały zamówione 372 nowe kompozycje u 209 kompozytorów (polskich i zagranicznych).