Wyniki naboru wniosków do 6. edycji Programu „Zamówienia kompozytorskie” zostały opublikowane 10 marca 2017 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Decyzją Ministra do realizacji zostały wybrane 73 projekty o łącznej wartości 2.070.500,- złotych. Dofinansowanie MKiDN zostało przyznane dla Wnioskodawców i dzieli się ono na honoraria dla twórców oraz koszty związane z prawykonaniem (oraz z ewentualnymi powtórzeniami).

Pełna lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie, negatywnie oraz odrzuconych z powodu błędów formalnych dostępna jest na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy Ministra 2017 – Zamówienia kompozytorskie oraz na stronie IMiT w zakładce Programy – Programy ministra – Zamówienia kompozytorskie 2017-2018.

W przypadku jeśli złożony wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt., Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia odwołania do dnia 20 marca 2017 roku za pośrednictwem systemu EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).

Program „Zamówienia kompozytorskie” został ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 października 2016 roku. Jego celem jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach dotychczasowych pięciu edycji Programu zostało zamówionych 448 nowych utworów u 257 kompozytorów (polskich i zagranicznych).