29 października 2020 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Zamówienia kompozytorskie 2021, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem strategicznym programu jest wspieranie współczesnej twórczości muzycznej poprzez zamawianie nowych dzieł oraz stworzenie dogodnych warunków dla ich stałej obecności w przestrzeni publicznej.

Regulamin programu jest  dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce Programy MKIDN 2021 oraz na stronie internetowej Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce Działalność – Programy Ministra.

Wnioski do programu Zamówienia kompozytorskie 2021 mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet programu wraz z odwołaniami wynosi 2 300 000 zł.

Wnioski można składać do 30 listopada 2020 roku wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI (https://esp.mkidn.gov.pl/).