Timetable

9266Esej o Ziemi i o Niebie

Anna Zawadzka-Gołosz

Essay on Heaven and Earth

What: First performance
When: 29 September, 2014

Commission: Stowarzyszenie Artystyczne Porta Musicae