Contact

The programme is operated by: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

ul. Fredry 8
00-097 Warszawa

Plenipotentiary Minister of Culture and National Heritage, Director of the National Institute of Music and Dance:

Katarzyna Meissner

In matters related to the program, please contact:

Aleksandra Żemła

application, implementation and project accounting

+48 887 024 118 aleksandra.zemla@imit.org.pl

Małgorzata Kosińska

application, implementation and project accounting

22 829 20 17 malgorzata.kosinska@imit.org.pl

Biography authors:

Ewa Chorościan

Theoretician of music, student at the I.J. Paderewski Academy of Music in Poznań. Chorościan is a member of the editorial staff of the online periodical MEACULTURA. She also co-operates with “Ruch Muzyczny”, publishing texts devoted chiefly to new music. Her main interest is music criticism; she continues to extend her critical expertise by following current festivals and concerts, partaking in workshops (including the Music Criticism Seminar held during the 2014 edition of the Warsaw Autumn, and criticism workshops organized as part of the 2014 Nostalgia Festival), and serving on the organizational committee of the Competition for Polish Music Critics KROPKA.

Aleksandra Masłowska

Musicologist and music critic, author of publications on 20th and 21st century music. She is particularly interested in the life and works of Andrzej Czajkowski, as well as other Polish composers of Jewish origin.

Krzysztof Stefański

Musicologist and critic, two-time laureate of the “Music criticis 2.0” programme at the Institute of Music and Dance. Stefański’s main interests as a musicologist rest with the sacral music of the 17th century. Apart from his academic activity, Stefański is deeply enthused with contemporary music. Wishing to add to its current condition, he contributes critical texts to such periodicals and websites as “Ruch Muzyczny”, “Opcje”, “Quart”,  glissando.pl and meakultura.pl

 

Photos authors:

Anna Akrushyna – phot. © Danylo Purzhash
Zoltan Almashi – phot. © Dmystro Bondarenko
Rafał Augustyn – phot. © Małgorzata Kosińska
Krzysztof Baculewski – © ZKP
Zbigniew Bagiński – phot. © Eugeniusz Szustow
Peter Bannister – © Peter Bannister
Piotr Bańka – phot. © Bartosz Mizera
Zbigniew Bargielski  – phot. Maria Wiktoria Hubner © ZKP
Miłosz Bembinow – phot. © Agata Fiech
Mateusz Bień – phot. © Agnieszka Bień
Wojciech Blecharz – © ZKP
Wojciech Błażejczyk – © ZKP
Marcin Błażewicz – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Andrzej Borzym – phot. Wojciech Mędrzak © Andrzej Borzym
Katarzyna Brochocka – © ZKP
Stanisław Bromboszcz – © ZKP
Joanna Bruzdowicz–Tittel – © PWM
Szymon Brzóska – © ZKP
Paweł Buczyński – © ZKP
Zbigniew Bujarski – © ZKP
Arturas Bumšteinas – phot. © Anton Lukoszevieze
Nikolet Burzyńska – © ZKP
Uri Caine – phot. © Uri Caine
Euncho Chang – © ZKP
Jarosław Chełmecki – © Jarosław Chełmecki
Marcel Chyrzyński – phot. Marta Filipczyk © PWM
Artur Cieślak – © Artur Cieślak
Bruno Coli – phot. © Angelo Coli
Monika Cybulska – © ZKP
Krzysztof Cybulski – © Krzysztof Cybulski
Krzysztof Czaja – © Krzysztof Czaja
Sławomir Czarnecki – © Sławomir Czarnecki
Krzesimir Dębski – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Radzimir Dębski – phot. © Mateusz Nasternak
Magdalena Długosz – phot. © Małgorzata Kosińska
Michał Dobrzyński – © ZKP
Zofia Dowgiałło – © ZKP
Błażej Dowlasz – © Błażej Dowlasz
Jarosław Drozd – © Jarosław Drozd
Cezary Duchnowski – © ZKP
Grzegorz Duchnowski – © ZKP
Jan Duszyński – © Jan Duszynski
Andrzej Dutkiewicz – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Ludmiła Dyczko – © archiwum Fundacji Muzyka Cerkiewna
Analouie Ehsan – © Analouie Ehsan
Szabolcs Esztenyi – phot. Andrzej Glanda © ZKP
Ewa Fabiańska – phot. Zuzanna Oses © ZKP
Piotr Filonowicz – phot. © Paweł Olejnik
Adrian Foltyn – © Adrian Foltyn
Ryszard Gabryś – phot. © Bożena Gieburowska-Gabryś
Krzysztof Gawlas – phot. © Jerzy Pustelnik
Vytautas Germanavicius – phot. © Gintaras Balionis
Łukasz Godyła – phot. Dariusz Podhajski © ZKP
Szymon Godziemba–Trytek – phot. Dariusz Barabaś © ZKP
Mikołaj Górecki – phot. Mariusz Makowski © PWM
Alicja Gronau – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Jacek Grudzień – © Jacek Grudzień
Aleksandra Gryka – © ZKP
Janusz Grzywacz – phot. © Zbigniew Grzywacz
Marcin Gumiela – phot. © Marek Hofman
Olga Hans – © ZKP
Anna Hawrylec – © Anna Hawrylec
Paweł Hendrich – © ZKP
Krzysztof Herdzin – phot. © Marek Hoffman
Anna Ignatowicz-Glińska – phot. © Marta Skotnicka-Karska
Maciej Jabłoński – phot. © Łukasz Zakrzewski
Zaid Jabri – phot. © Piotr Małecki
Krzysztof Aleksander Janczak – phot. © Maria Janczak
Rafał Janiak – phot. © Rafał Janiak
Dobromiła Jaskot – © ZKP
Anna Jędrzejewska – © Anna Jędrzejewska
Robert Jędrzejewski – © Robert Jędrzejewski
Pierre Jodlowski – phot. © Gilles Dival
Dominika Jurczuk Gondek – © Dominika Jurczuk Gondek
Michał Jurkiewicz – phot. © Tomasz Gotfryd
Sławomir Kaczorowski © Sławomir Kaczorowski
Dominik Karski – © ZKP
Piotr Klimek – © ZKP
Krystian Kiełb – © Krystian Kiełb
Krzysztof Knittel – phot. Paweł Kwiek © ZKP
Mateusz Kobiałka – © ZKP
Maxim Kolomiiets – phot. Oleg Nitsko © Maxim Kolomiiets
Piotr Komorowski – © ZKP
Zygmunt Konieczny – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Benedykt Konowalski – © ZKP
Jarosław Kordaczuk – phot. © Przemysław Wiśniewski
Jerzy Kornowicz – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Aleksander Kościów – © ZKP
Włodzimierz Kotoński  – phot. Jan Rolke © ZKP
Justyna Kowalska-Lasoń – phot. Magdalena Hueckel © Instytut Muzyki i Tańca
Bartosz Kowalski-Banasewicz – © ZKP
Zygmunt Krauze – phot. Stepan Rudik © ZKP
Artur Kroschel – phot. © Damian Gacek
Waldemar Król – © Waldemar Król
Stanisław Krupowicz – phot. Jan Rolke © ZKP
Tomasz Krzyżanowski – phot. © Dominika Krzyżanowska
Hanna Kulenty – phot. © Mariusz Makowski
Michał Kulenty – phot. © Łukasz Baranowski
Sławomir Kupczak – © ZKP
Bronius Kutavicius – phot. © Dmitrij Matvejev
Andrzej Kwieciński – phot. © Jędrzej Sokołowski
Mikołaj Laskowski – phot. © Marije van den Berg
Aleksander Lasoń – phot. Sławomir Olszamowski © ZKP
Ryszard Latecki – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Lena Ledoff – © Lena Ledoff
Mieczysław Litwiński – © Mieczysław Litwiński
Juliusz Łuciuk – phot. Mariusz Makowski © PWM
Paweł Łukaszewski – phot. Marta Filipczyk © PWM
Piotr Majchrzak – © ZKP
Grzegorz  Majka – © Grzegorz  Majka
Mikołaj Majkusiak – phot. Anna Powierża © ZKP
Jarzy Maksymiuk – © Wiktor Wołkow
Maciej Małecki – phot. © Ewa Modestowicz
Jarosław Mamczarski – © Jarosław Mamczarski
Marcin Masecki – phot. © Jan Masecki
Joachim Mencel – phot. © Wojciech Karliński
Krzysztof Meyer – phot. Maria i Guido Gurth © ZKP
Anthony Miłosz – © Anthony Miłosz
Czesław Teofil Minkus – phot. © Katarzyna Wędrowska
Michał Moc – © ZKP
Stanisław Moryto – © ZKP
Piotr Moss – phot. © Ewa Modestowicz
Andrzej Mozgała – © Andrzej Mozgała
Leszek Możdżer – phot. © Jacek Poremba
Paweł Mykietyn – phot. Magda Hueckel, © ZKP
Aldona Nawrocka –  phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Maciej Negrey – © Maciej Negrey
Karol Nepelski –  phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Aleksander Nowak – © ZKP
Krzysztof Olczak – © Krzysztof Olczak
Jan Oleszkowicz – © ZKP
Jarosław Olszewski – © Jarosław Olszewski
Tomasz Opałka – phot. © Robert Gajda
Piotr Orliński – phot. © Aleksandra Czemko
Ryszard Osada – © ZKP
Michał Ossowski – © Michał Ossowski
Gabriel Paiuk – © Gabriel Paiuk
Roxanna Panufnik – phot. © Paul Marc Mitchell Studios
Jakub Michał Papara – phot. Marta Filipczyk © PWM
Marek Pasieczny – © Marek Pasieczny
Piotr Pawlik – © Piotr Pawlik
Włodek Pawlik – phot. © Marek Bałata
Kamil Pawłowski – © ZKP
Marcin Pączkowski – © Marcin Pączkowski
Zbigniew Penherski – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Grzegorz Pieniek – © ZKP
Łukasz Pieprzyk – phot. © Karolina Zygmunt Pieprzyk
Jarosław Płonka – © Jarosław Płonka
Jakub Polaczyk – © Jakub Polaczyk
Eugeniusz Popławski – © Eugeniusz Popławski
Tomasz Praszczałek – phot. © Matthias Baus
Paweł Przezwański – © ZKP
Dariusz Przybylski – phot. © Mateusz Żaboklicki
Grażyna Pstrokońska-Nawratil – © ZKP
Karol Radziszewski – © Karol Radziszewski
Weronika Ratusińska-Zamuszko – © Weronika Ratusińska-Zamuszko
Adrian Robak – © Adrian Robak
Piotr Roemer – phot. © Anna Kaczmarczyk
Jerzy Rogiewicz – © Jerzy Rogiewicz
Paweł Romańczuk – phot. © Witold Szymańczyk
Marcin Rupociński – © ZKP
Mateusz Ryczek – © ZKP
Jakub Sarwas – © Jakub Sarwas
Przemysław Scheller – phot. Łukasz Grygierczyk © Przemysław Scheller
Christof Schlaeger – phot. © Thomas Schmidt
Bohdan Sehin – phot. © Andrii Korotych
Shmurak Aleksiej – phot. © Andrii Korotych
Edward Sielicki – phot. Andrzej Glanda © ZKP
Wiaczesław Siemionow – © Wiaczesław Siemionow
Jarosław Siwiński – phot. © Małgorzata Kołcz
Adam Sławiński – © Adam Sławiński
Władysław Słowiński – phot. Małgorzata Kosińska © ZKP
Jakub Snochowski – phot. © Kamila Rokicka
Joanna Halszka Sokołowska – © Joanna Halszka Sokołowska
Paweł Sołtysiak – © Paweł Sołtysiak
Jacek Sotomski – phot. Marta Ankiersztejn © IMIT
Tomasz Sroczyński – phot. © Katarzyna Grzybowska
Anna Stachurska – © Anna Stachurska
Marcin Stańczyk – phot. Aleksandra Chciuk © ZKP
Tomasz Stańko – phot. © Andrzej Tyszko
Agnieszka Stulgińska – phot. © Emilia Kwietniowska
Tadeusz Sudnik – phot. © Józef Żuk Piwkowski
Paweł Sydor – © ZKP
Jacek Sykulski – © Jacek Sykulski
Łucja Szablewska – phot. © Jerzy Zaleski
Igor Szczerbakow – © Igor Szczerbakow
Jagoda Szmytka – phot. © Andos Krishnadas
Katarzyna Szwed – phot. Isabelle Levy-Lechmann © ZKP
Paweł Szymański – phot. Jan Bebel, © ZKP
Piotr Tabakiernik – © Piotr Tabakiernik
Katarzyna Taborowska – © ZKP
Michał Talma-Sutt – © ZKP
Paweł Tomaszewski – © ZKP
Ewa Trębacz – phot. © Mark Haslam
Łukasz Urbaniak – © ZKP
Adam Walicki – phot. Przemysław Dzienis © Adam Walicki
Wojciech Widłak – phot. Marta Filipczyk © PWM
Tadeusz Wielecki – phot. © Mikołaj Wielecki
Sławomir Wojciechowski – phot. © Monika Pasiecznik
Emil Bernard Wojtacki – phot. © Paweł Pałka
Krzysztof Wołek – © Krzysztof Wołek
Joanna Woźny – phot. © JJ. Kucek
Artur Zagajewski – © ZKP
Paulina Załubska – phot. © Leszek Ogrodnik
Sławomir Zamuszko – © ZKP
Andrzej Zarycki – phot. Henryk Tadeusz Keiser © Andrzej Zarycki
Anna Gołosz–Zawadzka – © ZKP
Lidia Zielińska – phot. © Anna Zielińska
Maciej Zieliński – phot. Marta Filipczyk © ZKP
Sławomir Zubrzycki – phot. © Klaudyna Schubert
Przemysław Zych – © ZKP
Wojciech Ziemowit Zych – © ZKP