Timetable

9460Historia pewnej melodii

Kamil Pawłowski

Story of one melody

What: First performance
When: 19 October, 2014

Commission: Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia