Timetable

“Open the door to Christ” Oratory in honor of St. John Paul II

Andrzej Głowienka

Open the door to Christ

What: First performance
Where: Kalwaria Pacławska, Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej
When: 13 August, 2020, 21:00

Commission: Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Admission free, we invite you warmly!