Timetable

2979Pieśni lutni

Tomasz Jakub Opałka

Song of The Lute

What: Second performance
When: 17 November, 2016

Julita Mirosławska, sopran koloraturowy

Marek Rzepka, bas

Jerzy Żak, lutnia

Kwartet smyczkowy instrumentów dawnych Akademii Muzycznej w Krakowie:

Agata Habera, skrzypce

Paulina Woś, skrzypce

Anna Wieczorek, altówka

Katarzyna Cichoń, wiolonczela

Commission: Akademia Muzyczna w Krakowie

Admission free, we invite you warmly!