Timetable

9404Suita 3-5-7

Jarosław Kordaczuk

3-5-7 suite

What: First performance
Where: Poznań, Ośrodek Edukacji Teatralnej Scena Wspólna
When: 8 December, 2015

Kwartet Złotnicki:

Andrzej Hop, skrzypce

Dorota Kwiecińska-Erenz, skrzypce

Lech Bałaban, altówka

Agnieszka Bałaban, wiolonczela

 

Hanna Gawrońska, animator publiczności

Agata Felikszewska-Igiel, animator publiczności

Commission: Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

Admission free, we invite you warmly!