Timetable

Symphony No. 8 ‘Banganarti Hymns’

Paweł Łukaszewski

Symphony No. 8 ‘Banganarti Hymns’

What: First performance
Where: kościół pw. św. Marii Magdaleny, katedra Kościoła polskokatolickiego ul. Szewska 10
When: 13 September, 2022, 19:00

Commission: Narodowe Forum Muzyki im Witolda Lutosławskiego