Timetable

9870Opływ / Przepływ / Upływ

Wojciech Ziemowit Zych

Roundflow / Throughflow / Outflow

What: First performance
Where: Warszawa, Soho Factory
When: 19 September, 2014

Zespół Cellonet / Cellonet Ensemble 
Andrzej Bauer, dyrygent / conductor 
Zofia Dowgiałło, amplifikacja / amplification 
Dorota Błaszczak, reżyseria dźwięku /sound engineer

Commission: Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów