Płyta Stanisław Moryto stanowi przegląd najnowszej twórczości orkiestrowej tego wybitnego współczesnego kompozytora, organisty i pedagoga. Urodzony w 1947 r. profesor Moryto może pochwalić się wyjątkowo wszechstronną artystyczną biografią, na którą składają się sukcesy na niwie wykonawczej, działalność wydawnicza oraz bogaty dorobek kompozytorski. Słuchając nagrania zrealizowanego przez członków Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza Zarzyckiego zetkniemy się z oryginalnymi opracowaniami motywów z muzyki kurpiowskiej.

Utwór Suita na orkiestrę smyczkową został sfinansowany ze środków programu „Zamówienia kompozytorskie, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Suita na orkiestrę smyczkową (2016)
12. Largo
13. Allegro con moto
14. Moderato
15. Larghetto
16. Allegro con vigore