Kalendarium

De ira, de dolore

Zygmunt Krauze

De ira, de dolore

Co: Prawykonanie
Gdzie: Kraków, Teatr KTO
Kiedy: 3 grudnia 2022, 19:30

Martyna Zakrzewska, Fortepian
Bartosz Sałdan, Perkusja
Tomasz Sowa, Klarnet
Małgorzata Mikulska, Flet
Jakub Gucik, Wiolonczela
Barbara Mglej, Skrzypce
Paulina Woś, Altówka
Krzysztof Guńka, Saksofon
Zygmunt Krauze, Pianino

Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble

Zamówienie: Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej